Kvitteringer (integration for partnere)

Følg

Det er muligt at modtage acknowledgements (også kaldet acks), når man sender elektroniske dokumenter via Sproom. Disse dokumenter bliver som standard leveret via FTP og SFTP, men det er også muligt at få dem leveret i Sproom Connector. Man kan modtage to forskellige typer af acks; en simpel version og en mere detaljeret version, der følger ApplicationResponse-formatet fra OIOUBL-standarden. 

Dokumentation for ApplicationResponse er at finde på følgende side: 
DK: http://www.oioubl.info/Classes/da/ApplicationResponse.html 
EN: http://www.oioubl.info/Classes/en/ApplicationResponse.html

ReferenceID

Som standard leverer Sproom et ReferenceID, der stemmer med status på dokumentet, der refereres til i den pågældende acknowledgement. Hvert ID har en række standard beskrivelser, der altid er at finde i Description-feltet. 

Ønsker man selv at lave beskrivelser eller gøre brug af ReferenceID til at udvide funktionalitet?Så følger der her en liste over de mulige ID'er:

IncompletePackage

8

Dokument mangler AdditionalDocumentReference filer

Status

Kode

Forklaring

Status unknown

0

Status endnu ikke kendt. 

Created

1

Dokument oprettet.

Endpoint could not be found

2

Modtager kunne ikke findes ud fra de angivede oplysninger. Afsender har mulighed for at tilføje nyt endpoint via web-gui.

Endpoint added

3

Afsender har påført nyt endpoint via web-gui.

SendLimitExceeded

4

Kontoen har nået grænsen for antallet af godkendte afsendelser.

SendLimitIncreased

5

Kontoen er opgraderet, og dokumentet med tidligere statuskode 4 er lagt til afsendelse.

Document Timeout

9

Dokumentet kunne ikke leveres inden for 24 timer.

Receive Limit Exceeded

10

Kontoen har nået grænsen for antallet af godkendte modtagelser.

Receive Limit Increased

11

Kontoen er opgraderet, og dokumentet med tidligere statuskode 10 er lagt til modtagelse.

Document is incomplete

21

Dokumentet er inkomplet (mangler eksempelvis tilhørende forsyningsbilag/UTS).

Document TransmissionStarted

31

Afsendelse påbegyndt.

DocumentSent

32

Afsendendelse afsendt (men endnu ikke kvitteret for).

OIOSchemaValidationError

51

Dokument overholder ikke schemaregler.

SchematronValidationError 

52

Dokument overholder ikke schematronregler.

ErrorProcessingAttachments

53

AdditionalDocumentReference (attachement) kunne ikke håndteres. Det skyldes ofte, at vedhæftningen er skrivebeskyttet.

DuplicateFileError

60

Et dokument med samme fakturanummer er allerede sendt med succes via systemet. Dette tjek kan fjernes ved at kontakte support.

SenderMismatchError

61

Afsenderinformationer i dokumentet (typisk CVR- eller EAN-nummer) stemmer ikke overens med det CVR- eller EAN-nummer, som kontoen er oprettet med.

SendNemHandelError

70

Afsendelse til Nemhandel er fejlet.

SendError

71

Status kan varierer alt efter, hvilken operatør der sendes til. Årsag til fejlen, er en afvisning fra ekstern operatør. 

RuntimeError

80

Kritisk fejl. Kontakt support.

Canceled

90 Dokument annulleret.

Deleted

91 Dokument slettet af bruger.

TransmissionCompleted

99 Dokument afsendt og kvitteret for af modtager (OK). Sidste status.

 

Koden er angivet i ReferenceID. Eksempel:

 

<cac:Response>

<cbc:ReferenceID>99</cbc:ReferenceID>

<cbc:ResponseCode listID="urn:oioubl:codelist:responsecode-1.1"           listAgencyID="320">BusinessAccept</cbc:ResponseCode>

<cbc:Description>TransmissionCompleted</cbc:Description>

</cac:Response>

 

 

 

Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Kommentarer

Drevet af Zendesk