Kvitteringer (integration for partnere)

Følg

Det er muligt at modtage acknowledgements (også kaldet acks), når man sender elektroniske dokumenter via Sproom. Disse dokumenter bliver som standard leveret via FTP og SFTP, men det er også muligt at få dem leveret i Sproom Connector. Man kan modtage to forskellige typer af acks; en simpel version og en mere detaljeret version, der følger ApplicationResponse-formatet fra OIOUBL-standarden. 

Dokumentation for ApplicationResponse er at finde på følgende side: 
DK: http://www.oioubl.info/Classes/da/ApplicationResponse.html 
EN: http://www.oioubl.info/Classes/en/ApplicationResponse.html

ReferenceID

Som standard leverer Sproom et ReferenceID, der stemmer med status på dokumentet, der refereres til i den pågældende acknowledgement. Hvert ID har en række standard beskrivelser, der altid er at finde i Description-feltet. 

Ønsker man selv at lave beskrivelser eller gøre brug af ReferenceID til at udvide funktionalitet?Så følger der her en liste over de mulige ID'er:

IncompletePackage

8

Dokument mangler AdditionalDocumentReference filer

 

Status Kode Forklaring
Status unknown 0 Status endnu ikke kendt.
Created 1 Dokument oprettet.
Endpoint could not be found 2 Modtager kunne ikke findes ud fra de angivede oplysninger. Afsender har mulighed for at tilføje nyt endpoint via web-gui.
Endpoint added 3 Afsender har påført nyt endpoint via web-gui.
SendLimitExceeded 4 Kontoen har nået grænsen for antallet af godkendte afsendelser.
SendLimitIncreased 5 Kontoen er opgraderet, og dokumentet med tidligere statuskode 4 er lagt til afsendelse.
Document Timeout 9 Dokumentet kunne ikke leveres inden for 24 timer.
Receive Limit Exceeded 10 Kontoen har nået grænsen for antallet af godkendte modtagelser.
Receive Limit Increased 11 Kontoen er opgraderet, og dokumentet med tidligere statuskode 10 er lagt til modtagelse.
Document is incomplete 21 Dokumentet er indkomplet (mangler eksempelvis tilhørende forsyningsbilag/UTS) - eller fanget af Sproom Verify
Incomplete returned 22 Dokumentet er returneret til afsender for berigelse
Document TransmissionStarted 31 Afsendelse påbegyndt.
DocumentSent 32 Afsendendelse afsendt (men endnu ikke kvitteret for).
OIOSchemaValidationError 51 Dokument overholder ikke schemaregler.
SchematronValidationError 52 Dokument overholder ikke schematronregler.
ErrorProcessingAttachments 53 AdditionalDocumentReference (attachement) kunne ikke håndteres. Det skyldes ofte, at vedhæftningen er skrivebeskyttet.
DuplicateFileError 60 Et dokument med samme fakturanummer er allerede sendt med succes via systemet. Dette tjek kan fjernes ved at kontakte support.
SenderMismatchError 61 Afsenderinformationer i dokumentet (typisk CVR- eller EAN-nummer) stemmer ikke overens med det CVR- eller EAN-nummer, som kontoen er oprettet med.
SendNemHandelError 70 Afsendelse til Nemhandel er fejlet.
SendError 71 Status kan varierer alt efter, hvilken operatør der sendes til. Årsag til fejlen, er en afvisning fra ekstern operatør.
RuntimeError 80 Kritisk fejl. Kontakt support.
Canceled 90 Dokument annulleret.
Deleted 91 Dokument slettet af bruger.
Recieved 98 Dokumentet er leveret til modtager
TransmissionCompleted 99 Dokument kvitteret for, af modtager (OK). Sidste status.

Koden er angivet i ReferenceID. Eksempel: 

 

<cac:Response>

<cbc:ReferenceID>99</cbc:ReferenceID>

<cbc:ResponseCode listID="urn:oioubl:codelist:responsecode-1.1"           listAgencyID="320">BusinessAccept</cbc:ResponseCode>

<cbc:Description>TransmissionCompleted</cbc:Description>

</cac:Response>

 

 

 

Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Kommentarer

Drevet af Zendesk