Syntaks for filnavne

Følg

Filer, som er leveret med Sproom Connector, følger altid en enstemmig syntaks. 

 

Syntaksen er {0}{1}_{2}_{3:yyyy-MM-dd-HH-mm-ss}

{0} Hvis det er en extended ack skrives Ack_
{0} For normale dokumenter er feltet tomt
{0} Modtages der på vegne af andre virksomheder: CountryCode-CVR\\

{1}: Dokumenttypen, f.eks invoice, creditnote eller order
{2}: Er fakturanummeret
{3}: Er dokumentets oprettelsesdato i følgende format: År-Måned-Dato-Time-Minut-Sekundt

Eksempel 1 - Almindelig faktura:
"invoice_2134_2013-09-23-19-34-26.xml"

Eksempel 2 - Kvittering/Acknowledgement:
Ack_invoice_2134_2013-09-23-19-34-26.xml"

Eksempel 3 - Dokument modtaget på vegne af dansk virksomhed med CVR 0000051:
"DK-00000051\\invoice_2134_2013-09-23-19-34-26.xml"


Vær opmærksom på, at dokumenter der leveres på vegne af en anden virksomhed, placeres i en undermappe i din modtagelsesmappe på baggrund af ENDPOINT CVR-nummeret. 

Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Kommentarer

Drevet af Zendesk